Banmo Phatthananukul School

นายสมบัติ เขม้นเขตรการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"
โครงสร้างบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลิงค์งาน
เว็บเมล์ (Web Mail@banmoh.ac.th)
คู่มือการใช้งานระบบเว็บเมล์ (Web Mail)
DMC
EMIS
เงินเดือนจังหวัดสระบุรี
เงินเดือนข้าราชการเกษียณ
ลิงค์เพื่อนบ้าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4
สระบุรีวิทยาคม
เสาไห้วิมลวิทยานุกูล
ดอนพุดวิทยา
หนองแคสรกิจพิทยา
มวกเหล็กวิทยา
วังม่วงวิทยาคม
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
หินกองวิทยาคม
บ้านท่ามะปรางวิทยา
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี
สองคอนวิทยาคม
ประเทียบวิทยาทาน
แก่งคอย
เทพศิรินทร์พุแค
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
พระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
โทรทัศน์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ
16 มกราคม 2558
ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน
13 มกราคม 2558
ส่งมอบของขวัญพร้อมสวัสดีปีใหม่ 2558
7 มกราคม 2558
กิจกรรมงานกีฬาสี
30 ธันวาคม 2557
งานกีฬา สระบุรีเกมส์ ครั้งที่๑๒
24-25 พฤศจิกายน 2557
กิจกรรม "โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์" รุ่นที่ ๑
15 ธันวาคม 2557

งานจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสอบราคาจ้าง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระสังคมศึกษา การงานอาชีพฯ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  Download

ข่าวการศึกษา

ข่าวทางการศึกษาต่อ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ